gsm: 041 373 375
         041 856 002
tel:   0590 21 034
GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.

Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica

Zakoličbe

Zakoličba oziroma zakoličenje objektov je postopek označitve vogalov objekta in se opravi na osnovi projekta skladnega z gradbenim dovoljenjem. Po zakoličenju se izdela zapisnik o zakoličenju, ki ga podpišeta izvajalec gradbenih del in odgovorni geodet, ter zakoličbeni načrt. Pri vsaki zakoličbi poskrbimo, da je celoten postopek narejen v skladu z zakonom in vam prihranimo marsikatero skrb.

Po potrebi vam lahko zagotovimo tudi kontrolno zakoličenje, na podlagi katere lahko lažje kontroliramo celotno izvedbo s strani izvajalca gradbenih del. Poleg tega je mogoče na ta način učinkovito nadzorovati kote pritličja, tako da je objekt resnično ustrezno lociran.

ZAHTEVAJTE PONUDBO

GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.
Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica