gsm: 041 373 375
         041 856 002
tel:   0590 21 034
GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.

Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica

Vpis v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb se opravi na zahtevo lastnika parcele, investitorja ali upravnika stavbe. Pomembno je, da investitor gradnje najkasneje v 30-ih dneh po izvedbi zaključnih gradbenih del vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster. Vpise v kataster nadzoruje geodetska uprava.

Kataster stavb je evidenca, ki vključuje podatke o stavbah in delih stavb. Kot stavba je opredeljen vsak objekt, v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu prebivanju, opravljanju dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode.

ZAHTEVAJTE PONUDBO

GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.
Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica