gsm: 041 373 375
         041 856 002
tel:   0590 21 034
GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.

Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica

Parcelacija

Parcelacija je postopek, s pomočjo katerega eno parcelo razdelimo na dve ali več novih parcel, mogoče pa je tudi obraten postopek združitve dveh ali več parcel v eno. Pogoj za parcelacijo je predhodna ureditev meje, nato pa se v samem postopku stara parcelna meja izbriše in novo nastalim parcelam se dodelijo nove parcelne številke.

Zahtevek za parcelacijo lahko poda lastnik parcele ali druga oseba, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. Za uspešno realizacijo postopka je potrebno priložiti elaborat parcelacije, ki ga izdela podjetje za geodetske storitve.

ZAHTEVAJTE PONUDBO

GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.
Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica