gsm: 041 373 375
         041 856 002
tel:   0590 21 034
GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.

Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica

Geodetski načrt

Geodetski načrt je osnova za izdelavo lokacijskega načrta in je pomemben element postopka priprave projektne dokumentacije za graditev objekta. Poznamo več tipov geodetskih načrtov, in sicer kot osnova za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta in geodetski načrt novega stanja zemljišča.

V geodetski načrt so vključeni različni podatki (o reliefu, objektih, rastlinstvu …), ki jih v dogovoru z naročnikom ustrezno prilagodimo glede na dejanske potrebe in določimo natančnost prikazanih vsebin. Pri pripravi geodetskega načrta, ki je del projektne dokumentacije za graditev objekta, mora načrt obsegati območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oz. obstoječega objekta.

ZAHTEVAJTE PONUDBO

GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.
Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica