geodetske storitve izmere
GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.

Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica

Ureditev meje

Izravnava meje

Parcelacija


Geodetski načrt

Vpis stavb v ZKN

Označitev meje


Zakoličbe objektov


geodetski biro
GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.
Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica